Renere og sunnere omgivelser

Det er helt naturlig å anta at det er trygt å puste. I dag tilbringer vi imidlertid rundt 90% av tiden innendørs, og forskning viser at luftforurensningen inne faktisk utsetter oss for statig større helserisiko.